Jogi nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! A tájékoztatóban meghatározott feltételek a Concorde Értékpapír Zrt. oldalának valamennyi látogatójára kötelező érvényűek!

Szerzői jogok

A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Concorde Értékpapír Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Információk

A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörű voltáért. A honlapon megjelenő elemzések nem minősülnek a Concorde Értékpapír Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy ajánlásának. Az itt megjelenő elemzésekben szereplő információkra alapozott üzleti döntésért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek. A Concorde Értékpapír Zrt. által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit a Concorde Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata és Kondíciós Listája tartalmazza, mely megtekinthető a honlapon, illetve a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfélszolgálatán.

A weboldalakon szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A weboldalakon szereplő információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről ajánlati kötöttséget sem eredményeznek. A tartalomban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja.

A weboldalakon megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltra vonatkoznak és a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra vonatkozó megbízható következtetéseket levonni A weboldalakon feltüntettet termékek és szolgáltatások adóügyi elszámolása és következménye pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat!

A weboldalakon ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződéskötés alapján, a konkrét szerződéses feltételek szerint vehetők igénybe, melyek módosításának jogát a Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja. A weboldalakon szereplő szolgáltatások és termékek részletes feltételeiről kérjük, érdeklődjön a megadott elérhetőségeken!

Személyes adatok kezelése

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére a Concorde Értékpapír Zrt-vel vagy valamely leányvállalatával, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Concorde Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

Az Internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.
Az Concorde Értékpapír Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus által okozottan származnak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Concorde oldaláról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy weblap elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

A Concorde Értékpapír Zrt. jelenléte a közösségi médiában, Concorde blog

A Concorde Értékpapír Zrt. több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Twitter, stb.) rendelkezik saját profillal, valamint saját blogot működtet, Concorde blog néven. A Concorde Értékpapír Zrt. a közösségi profilokon és a Concorde blog-on bejegyzéseket tesz közzé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közösségi oldalakon, illetve a Concorde blog-on olvasható információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak. A közösségi oldalakon és a Concorde blog-on található bejegyzések olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaznak, amelyeket a bejegyzések készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban a Concorde Értékpapír Zrt., illetve a bejegyzések készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

A Concorde Értékpapír Zrt. alkalmazottai a bejegyzésekben szereplő értékpapírokban és befektetési eszközökben pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek bármikor megváltozhatnak. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. Felhívjuk figyelmét a bejegyzésekben foglalt információk és más forrásokból származó egyéb információk egybevetésének esetleges szükségességére. A Concorde Értékpapír Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a bejegyzésekben szereplő információkon alapuló döntésből eredő esetleges károkért.

A Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja a jogot, hogy a közösségi oldalakon, illetve a Concorde blog-on megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, valamint a tartalmak vagy a közösségi profiljai, illetve a Concorde blog elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

A közösségi oldalakon és a Concorde blog-on közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra vonatkozó, fenti jogi nyilatkozat érvényes.