Miért van egyre több kommunista fiatal Amerikában?

Két kaliforniai kutató három hónappal ezelőtt megjelent könyve szerint az elmúlt száz évben először adózik alacsonyabb effektív adókulccsal a leggazdagabb 400 amerikai család, mint a társadalom – jövedelmét tekintve – alsó 50 százaléka. Először fordul elő az is az Egyesült Államokban, hogy a tőkejövedelem kedvezőbb adózás alá essen, mint a munkajövedelem. Egyre több a szocialista és kommunista fiatal. Ray Dalio mindeközben a jövedelmi egyenlőtlenség miatt nemzeti vészhelyzetet hirdetne. (Fontos megjegyeznünk, hogy Saez és Zucman kutatása és ezáltal a mostani írás is csak az adóterhelést vizsgálja és nem veszi figyelembe a jövedelmi transzferek egyenlőtlenségeket komolyan tompító hatását.)

picture

„A progresszív társadalmakban a gazdagság koncentrációja elérhet egy olyan pontot, ahol a szegények nagy számából eredő ereje kiegyenlíti a kevés gazdag (anyagi) erejét. Ez az instabil egyensúly egy kritikus szituációt generál, mely során a történelemben vagy a törvényhozás osztja el újra a gazdagságot, vagy pedig egy forradalom osztja szét a szegénységet.”

Will Durant amerikai író, történész és filozófus az idézet forrása. Néhány hónapja az elmúlt évtizedek gazdasági sikerei kapcsán mintaországként emlegetett Chile került közelebb ahhoz, hogy döntenie kell a Durant által vázolt két lehetőség közül. A helyzet az Egyesült Államokban is évről-évre feszültebbé válik, ha rátekintünk a jövedelmi egyenlőtlenségekre. Ráadásul mindezt még fokozza az adózás gazdag rétegnek egyre jobban kedvező mivolta is, amit pluszban megtámogatott a 2017-es adótörvény.

Emmanuel Saez és Gabriel Zucman a kaliforniai Berkeley Egyetem két prominens kutatójaként „Az igazságtalanság diadala” című 2019. október 15-én kiadott könyvükben érdekes megállapításra jutottak. Eszerint az elmúlt száz évben először fordul elő az a helyzet, hogy a 400 leggazdagabb amerikai család effektív adóterhelése alacsonyabb, mint a társadalom – jövedelmi helyzetét tekintve – alsó 50 százalékáé. Saez és Zuckman effektív adózáson a két csoport összes adóterhének és a jövedelmének a hányadosát érti. Ezek az adók a szövetségi, állami, helyi, fogyasztási, vagyon, vállalati és ingatlanadók. A leggazdagabb 400 család és az amerikai társadalom szegényebb fele az alábbi effektív adóterhelésnek volt kitéve 1950 és 2018 között (forrás: Emmanuel Saez & Gabriel Zucman):

A leggazdagabb 400 család és az amerikai társadalom szegényebb felét összehasonlító ábra effektív adóterhelését tekintve 1950 óta

Mindeközben ez az ultragazdag 400 család alacsonyabb adót fizet, mint a felsőközéposztály vagy a társadalom (jövedelmét tekintve) felső 1 százaléka. A leggazdagabb réteg jövedelmének tetemes többsége a befektetéseiből jön, aminek alacsonyabb az adóterhelése, mint a munkajövedelemé. Még 2013-ban híresült el Warren Buffett azon mondása, hogy alacsonyabb adókulccsal adózik ő, mint a titkárnője. Azóta pedig még érkezett Trump 2017-es adótörvénye, ami 37 százalékról 21 százalékra csökkentette a vállalati adókulcsot. Ennek köszönhető az is, hogy először az elmúlt száz évben az Egyesült Államokban a munkajövedelmet nagyobb adókulccsal terhelik, mint a tőkejövedelmet. A két jövedelmi kategória adóterhelése így alakult Saez és Zuckman tanulmánya szerint 1919 és 2018 között (forrás: Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, The Washington Post):

A tőkét és a munkabért terhelő adó összehasonlítása az USA-ban 1920 óta

Hasonló időszakot vizsgálva a jövedelmi egyenlőtlenség is drámaian nő az 1980-as évek óta, ha a nemzeti vagyon birtoklásának százalékos arányát vizsgáljuk a társadalom leggazdagabb 1 százaléka és a – vagyonát tekintve – alsó 90 százaléka között (forrás: Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, The Washington Post):

USA-ban a leggazdagabb 1% és a legszegényebb 90 % adózását összehasonlító ábra 1920 óta

Látva ezeket a folyamatokat nem kell csodálkoznunk azon, hogy Ray Dalio 2019. novemberében arra szólította fel az amerikai politikusokat, hogy a növekvő jövedelmi és gazdagsági szakadékot minősítsék nemzeti vészhelyzetnek. Dalio a maga 2 milliárd dolláros 2018-as jövedelmével a legtöbbet kereső hedge-fund menedzser volt két éve. Dalio szerint vagy a politikusok oldják meg a problémát új törvényekkel, vagy egy erőszakos forradalommal kell az Egyesült Államoknak szembenéznie. Igazi visszhangja ez Will Durant szavainak.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy Saez és Zucman kutatásai kizárólag az adózási terhelést vizsgálják. Amennyiben figyelembe vesszük a kedvezmények, állami támogatások és szociális transzferek hatásait is, akkor teljesen más képet kapunk, ahogyan az Jaksity György írásában is látható volt a múlt héten:

picture

Inflare necesse est?

A közkeletű, "a gazdagok nem, vagy alig fizetnek adót" mondás nem igaz, de az igen, hogy az általuk elérhető befektetések nyújtottak a leginkább védelmet az infláció, a vagyonok leértékelődése ellen. Az infláció pedig nagyobb, mint aminek mérik, és ez komoly társadalmi és politikai feszültségek forrása lehet.

A Victims of Communism Memorial Foundation évente végez el egy felmérést a szocializmus és a kommunizmus amerikai elfogadottságáról. A millenniumi generáció (23-38 éves korúak) 70 százaléka tartotta valószínűnek azt a 2019-es felmérés szerint, hogy szocialista jelöltre szavazzon. Ezen belül a 2018-as 10-ről 20 százalékra emelkedett azok aránya, akik extrém erős valószínűséggel szavaznának szocialista politikusra. Mitöbb, a 2018-as 28-ról 36 százalékra növekedett a kommunizmust támogatók aránya a millenniumi generációban.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után száz évvel érdekes dolgok vannak alakulóban az Egyesült Államokban. Harminc éve még úgy tűnt, hogy a Szovjetunió szétesésével győzött a kapitalista világrend. Ma már ez egyáltalán nem tűnik olyan biztosnak…

(Címlapkép: Patriotic Millionaires)

Jelen blogbejegyzés a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül egyezik a Concorde Csoport hivatalos álláspontjával.


Ajánló

picture

2019 legnagyobb vagyonosodásai és legnagyobb bukásai

Olvasási idő: 2 p
A Louis Vuitton luxuskonglomerátum-vezér, Bernaurd Arnoult rövid időre még meg is előzte Jeff Bezost a világ leggazdagabb embereinek listájának élére ugorva – tavaly 40 milliárd dollárral lett gazdagabb, Bezos 13-at bukott. Egy ábrán a figyelemre méltó tőzsdei cégekben érdekelt milliárdosok öt legnagyobb gazdagodása és vesztesége 2019-ből.
picture

Nyugdíjat vagy unokát? - avagy monetáris politika hatásai

Olvasási idő: 3 p
Generációs világháborút okozhat a jegybankok politikája: minden idők egyik legkomolyabb vagyoni átcsoportosítása történt meg az elmúlt tíz évben az idősebb generációk javára, és a fiatalabb generációk kárára. Százmilliós fiatal tömeg érzi a fejlett világban teljesen kilátástalannak napjainkban a saját lakáshoz való hozzájutást.
picture

A gazdag amerikai fiatalok körében bukott a legnagyobbat a Facebook

Olvasási idő: 2 p
A Facebook nem pusztán az elsőségét veszítette el az amerikai fiatalok között, hanem minél magasabb jövedelmű családi háttérrel bír egy tinédzser, annál kevésbé használja a legnagyobb platformot. A Snapchat népszerűsége nőtt a leginkább, és ez már a tőzsdén is látszik.